pirmadienis, sausio 18, 2010

Krikščionių vienybės savaitė


Sausio 17-25 dienomis

Krikščionių vienybės savaitė


Ekumeninės pamaldos Vilniuje:
Evangelikų liuteronų bažnyčioje sausio 20 d. 18.00 val.
„Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus" (Jn 8, 32)
Giedos: Vilniaus evangelikų reformatų parapijos choras Giesmė, Vilniaus bažnyčios Tikėjimo žodis choro Maranata, kamerinė grupė, Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos jaunimo ansamblis Adoremus.
Homiliją sakys Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis vyr. pastorius Giedrius Saulytis.
Bažnyčioje Tikėjimo žodis sausio 21 d. 18.30 val.
„Viešpats yra Dvasia. O kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė" (2 Kor 3, 17)
Giedos: Vilniaus bažnyčios Tikėjimo žodis choras Maranata, Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkasis choras Schola Gregoriana Vilnensis, Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos jaunimo ansamblis Adoremus
Maldos intencijomis dalinsis visų dalyvausiančių bendruomenių ganytojai.

Šv. Jonų bažnyčioje sausio 25 d. 18.00 val.
„Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei! Tiktai tenebūna ši laisvė proga kūnui, bet meile tarnaukite vieni kitiems" (Gal 5, 13)
Giedos: jungtinis bažnyčių choras atliks Taize giesmes.
Homiliją sakys Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.


Ekumeninės pamaldos Kaune
Bažnyčioje Tikėjimo žodis sausio 23 d. 16.00 val.
(Vytauto pr. 3/ M.K. Čiurlionio g. 5, įėjimas iš M.K. Čiurlionio g.)

Ekumeninės pamaldos Šiauliuose
Šv. Jurgio bažnyčioje sausio 17 d. 16.00 val.
Filharmonijoje (Aušros al. 15) sausio 24 d. 16.00 val.
„Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena!“ (Ps 133, 1)
Švenčiant ekumeninės bendrystės 10-metį Šiauliuose, bažnyčių pastoriai ir ganytojai prisimins nueito kelio vaisius ir pasidalins tolimesnio bendravimo vizija.
Programoje: Šv. Rašto skaitiniai, dvasininkų pasisakymai, giesmės, maldos, tikinčiųjų bendravimas.Ekumeninės pamaldos Šakiuose
Sausio 24 d., sekmadienį., 16.00 val. Šakių evangelikų liuteronų bažnyčioje

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą