ketvirtadienis, sausio 25, 2007

2007 02 04 ATSINAUJINIMO DIENA (apie Taizé dvasingumą). Kaunas

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2007 m. vasario 4 d., sekmadienis


PASITIKĖJIMO PILIGRIMYSTĖ DRAUGE
Džiaugsmingai, paprastai ir gailestingai

„Esminių tikėjimo bei krikščioniškosios moralės momentų sugretinimas, bendradarbiavimas artimo meilės srityje ir pirmiausia didysis šventumo ekumenizmas, Dievui padedant, negali neduoti vaisių ...“ (plg. Novo millennio ineunte, 48)


P R O G R A M A

10.00 Pradžia. Renkamės ir sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

10.50 Konferencija „Džiaugsmas“. Brolis Jean-Marie

11.20 Konferencija „Paprastumas“. Brolis Rob

11.50 Jaunimo liudijimai

12.10 Konferencija „Gailestingumas“. Brolis Jean-Marie ir brolis Rob

12.40 Malda su Taizé giesmėmis

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. Apie Taizé bendruomenę ir jaunimo susitikimus. Pasiruošimo piligrimystei centrų atstovai
2. „Malda – bendrystės su Dievu ir žmonėmis augimo kelias“. Br. Jean-Marie
3. „Kaip atpažinti Viešpaties pašaukimą“. Br. Rob
4. „Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose atveriu upes...“ (Iz 43, 19). Pokalbį apie krikščionių bendradarbiavimą veda kun. Kęstutis Rugevičius ir kun. Saulius Juozaitis
5. Užtarimo malda. „Gyvieji akmenys“

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Br. Jean-Marie ir br. Rob

16.30 Eucharistijos šventimas.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Kviečia
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“,
Taizé bendruomenės broliai ir bičiuliai,
kitos bendruomenės ir maldos grupės,
Kauno kunigų seminarijos klierikai

antradienis, sausio 23, 2007

2006 02 06 ALFA

Kokia gyvenimo prasmė?
Kas bus po mirties?
Kodėl Jėzus mirė?
Ar Dievas gydo šiandien?
Iš kur žinoti, kad tai kuo tikiu – tiesa?

KYLA KLAUSIMAI? Tokie ar panašūs?
IEŠKAI ATSAKYMŲ?

PABANDYK
Alfa kurso pradžia 2007m. vasario 7d. 19val. Vilniaus Šv. Apaštalų Pylipo ir Jokūbo bažnyčios (prie Lukiškių aikštės) studijoje.

Alfa kursas gimė Anglijoje, praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Dabar kursas vedamas 121 pasaulio šalyje. Kurso pristatymu ir sklaida Katalikų bažnyčioje Lietuvoje rūpinasi Katalikų evangelizacijos centras. 11 savaičių trunkantis kursas, skirtas tiek tikintiems, tiek netikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas. Kiekvieno susitikimo metu žiūrimas anglikonų pastoriaus Nicky Gumbel paskaitos viena ar kita esmine Krikščionybės tema video įrašas. Susirinkusieji arčiau susipažįsta arbatos valandėlės metu, o mažose grupelėse gali kelti klausimus ir į juos atsakyti arba atrasti artimą požiūrį.

Daugiau apie Alfą kursą: www.alpha.org

Žurnalas TAPATIhttp://www.tapati.lt

penktadienis, sausio 12, 2007

2006 01 18 – 25 Maldos už Krikščionių vienybę Savaitė

Sausio 18-25 dienomis rengiama kasmetinė Maldos už viso pasaulio krikščionių vienybę savaitė. Šį kartą savaitės tema yra žodžiai iš Evangelijos pagal Morkų: „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba (Mk 7, 37).

Maldos savaitės istorija siekia 1857 metus, kai Asociacijos, skirtos krikščioniškojo pasaulio vienybės palaikyti, iniciatyva susirinko anglikonų, katalikų ir stačiatikių Bažnyčių atstovai maldai už šią vienybę. Kada šią savaitę rengti, buvo apsispręsta ne iš karto: pradžioje ji vyko atskiruose regionuose, po to buvo sutarta dėl konkretaus laiko – savaitė, užsibaigianti apaštalo Pauliaus Atsivertimo diena, kuri Vakarų pasaulyje minima sausio 25-ąją.

Nuo 1966 metų Maldos už krikščionių vienybę savaitė minima visame pasaulyje ir rengiama daugiau nei 70-tyje pasaulio šalių.

Pagal 40-ties metų praktiką, šie maldos susitikimai kasmet turi bendrą temą. Šių metų tema buvo pasiūlyta Pietų Afrikos krikščionių, ir ją patvirtino Pasaulio Bažnyčių taryba, esanti Ženevoje, ir Romos Katalikų Bažnyčios Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei remti.

Toks kasmetinis ekumeninis susitikimas padeda suprasti, kas jau nuveikta krikščionių vienybei stiprinti, apmąstyti esamas problemas ir įsitikinti bendros maldos būtinybe ne vien teologine, bet ir praktine prasme. „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20)

Skelbiame ketvirtadienį prasidėsiančios ekumeninės savaitės renginius Vilniuje ir krikščionių kvietimą bendrai maldai:

Sausio 18d., ketvirtadienį, 18.30 val. Tikėjimo Žodžio bažnyčioje Gilužio g. 15 (Pilaitė, važiuoti 47 ar 54 autobusais).
Sausio 22 d., pirmadienį, 18.30 val.
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje (Vokiečių g. 20).
Sausio 24 d., trečiadienį, 18.30 val. -
Ekumeninis maldos vakaras Vilniaus mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39/6).
Sausio 25d., ketvirtadienį, 18.00 val.
Šv. Jonų bažnyčioje (įėjimas iš Šv. Jono gatvės)

Šiauliuose:
Sausio 21 d. 19.00 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje.


Klaipėdoje:
Sausio 24 d. (trečiadienis) 12 val. ekumeninės pamaldos Klaipėdos Universiteto Teologijos Katedroje.

Šilutėje:
Sausio 18 d. (Ketvirtadienis) 17,00 val. Ev. liuteronų parapijos namuose.

Biržuose:
Sausio 18d, 19:00 Biržų ev. reformatų bažnyčioje
Sausio 19d., 19:00 Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių (sekminikų) bažnyčioje
Sausio 22d., 19:00 Biržų metodistų bažnytėlėje
Sausio 23d., 19:00 Biržų R. katalikų bažnyčioje

Tauragėje:
Sausio 23 d. (antradienį) 19 val. Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.

antradienis, sausio 02, 2007

2006 01 06 miuziklas „Emanuelis - Dievas su mumis“


2006 m. sausio mėn. 6 d., šeštadienį, Pranciškoniškasis Jaunimas kviečia visus praleisti vakarą kartu Vilniaus Bernardinų bažnyčioje (Maironio g. 10)!
19.00 val. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo miuziklas „Emanuelis - Dievas su mumis“

Po miuziklo pasisėdėjimas, pasidalinimas, šlovinimas ir kitos linksmybės!

Daugiau informacijos >>