antradienis, sausio 20, 2009

Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis

J U R B A R K A S
Sausio 17 d., šeštadienį, 16.00 val. Ekumeninės pamaldos Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje. Giedos LEBMS choras „Cantate Domino“.

K A U N A S
Sausio 22 d., ketvirtadienį, 16 val. Ekumeninės pamaldos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje.

Sausio 24 d., šeštadienį, 17 val. Ekumeninės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje.

K L A I P Ė D A
Sausio 22 d., ketvirtadienį, 14 val. Ekumeninės pamaldos Evangelikų teologijos katedros ekumeninėje koplyčioje (H. Manto g. 84).

Sausio 23 d., penktadienį, 18.30 val. Ekumeninis šlovinimo vakaras meldžiantis už krikščionių vienybę Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6). Organizatoriai – Katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“.


Sausio 25 d., sekmadienį, 19 val. Ekumeninės pamaldos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10).

T A U R A G Ė
Sausio 21 d., trečiadienį, 19 val. Ekumeninės pamaldos Tauragės Evangelikų liuteronų bažnyčioje (J. Tumo Vaižganto 50).

V I L N I U S
Sausio 21 d., trečiadienį, 18 val. Ekumeninės pamaldos Vilniaus liuteronų bažnyčioje (Vokiečių g. 20).

Sausio 24 d., šeštadienį, 11 val. Ekumeninė konferencija Šv. Pranciškaus Asyžiečio (bernardinų) bažnyčioje. Pranešimus skaitys katalikų, stačiatikių, liuteronų ir kitų protestantiškų bendruomenių atstovai.

Sausio 25 d., sekmadienį, 18 val. Ekumeninės pamaldos Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje (Šv. Jono g. 12).

Daugiau info katalikai.lt

trečiadienis, sausio 14, 2009

Saltshaker 2009

PRISIJUNK, PASIKRAUK, PASKAMBINK
sausio 30 - vasario 1


Saltshaker – kas tai?
Saltshaker (druskinė), kartu su LCC tarptautinu universitetu siekia apjungti Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių krikščioniškų bendruomenių jaunimą. Bažnyčių ir krikščioniškų organizacijų vadovai suvienyja jėgas vienam tikslui – įgalinti jaunimą gyventi ir tarnauti Dievo šlovei savo šalyje.
Bendrų susirinkimų metu bus kalbama apie tai – Nuo ko prasideda kelionė? Kas reikalinga tokioje dvasineje kelioneje?
Jaunimas ir jaunimo vadovai galės dalyvauti juos dominančiuose seminaruose.
Konferencija vyks lietuvių kalba su vertimu į anglų arba latvių kalbas.
Jaunimo tarnautojams siūlome atskirus seminarus.
Ankstesnėse konferencijose daugiausia susidomėjimo sulaukusi konferencijos dalis - tarnystės projektai senelių, vaikų namuose, savartyne bei kituose numatytose vietose. Taip pat galima pasirinkti ir veiklas, kuriuose suteikiama galimybė išbandyti save dalyvaujant grupinėje veikloje.

Kur vyks konferencija?
„Saltshaker 2009” organizuojame LCC tarptautinio universiteto patalpose, Klaipėdoje. Dalyviai turėtų atsivežti kelioninį čiužinį, miegmaišį arba antklodę. Jei užsiregistruosite iki sausio 21 d. Konferencijos kaina 65 LT. Pinigus pervesti į šią sąskaitą:
AB “ SEB Vilniaus bankas” Klaipėdos filialas
Banko kodas: 70440
Sąskaitos nr.: LT53 7044 0600 0054 4963
SWIFT CBVILT2X

Kaip registruotis?
Registruotis galima telefonu +370 46 310 460 arba užpildant internetinę registracijos formą iki sausio 21 d. Pervedant pinigus, nepamirškite įrašyti tą patį vardą, kaip ir registracijoje. Aštuonių ir daugiau žmonių grupėms siūlome ypatingą kainą - 55 LT asmeniui. Pavėlavus užsiregistruoti iki nurodytos datos, konferencijos (asmenims ar grupėms) kaina bus 75 LT. Tokiu atveju, pinigus galima sumokėti jau atvykus į konferenciją.

Daugaiu info http://www.lcc.lt/saltshaker

sekmadienis, sausio 11, 2009

Ekumeninės pamaldos Jonų bažnyčioje

“Atėjo man VIEŠPATIES žodis:

„Marusis, pasiimk pagalį ir ant jo parašyk:

'Judo ir jam ištikimų izraeliečių'.

Tuomet paimk kitą pagalį ir ant jo parašyk:

'Juozapo – Efraimo pagalys – ir visų jam ištikimų Izraelio namų'.

Suglausk vieną su kitu, kad juodu būtų sujungti tavo rankoje.

Kai tavo tautiečiai klaus tavęs:

'Nejau mums nepaaiškinsi, ką nori jais pasakyti?' – tark jiems:

'Taip kalbėjo Viešpats DIEVAS. Tikėkite manimi,

paimsiu Juozapo pagalį, – esantį Efraimo rankoje, –

ir jam ištikimų Izraelio giminių, uždėsiu ant jo Judo pagalį

ir padarysiu iš jų vieną pagalį, kad būtų sujungti mano rankoje'”.

(Ez 37:15-19)

KVIEČIAME, JUS, DALYVAUTI

EKUMENINĖSE PAMALDOSE,

KURIOS VYKS ŠV. JONŲ BAŽNYČIOJE

(PRIE VU)

SAUSIO 25 D. 18 VAL.

(Įėjimas iš šv. Jono gatvės)

Šv. Jonų bendruomenė

antradienis, sausio 06, 2009

Ryškiausi lietuvių reformatorių portretai


Pranešėjos: Habil. dr. INGĖ LUKŠAITĖ, dr. DAINORA POCIŪTĖ.

Moderatorius: Deimantas Karvelis


Dienotvarkė:

9:00 - 9:55 Registracija*
10:00 - 10:15 Seminaro atidarymas. Giesmė. Įžanginis žodis.
10:15 - 11:00 I paskaita:
Dr. Dainora Pociūtė, ABRAOMAS KULVIETIS IR PIRMASIS LIETUVIŲ TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS
11:00 - 11:30 Klausimai-atsakymai
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
11:45 - 12:30 II paskaita:
Dr. Dainora Pociūtė, MIKALOJUS RADVILA JUODASIS - LDK EVANGELIKŲ BAŽNYČIOS MANIFESTO KŪRĖJAS
12:30 - 13:00 Klausimai-atsakymai
13:00 - 14:00 Pietų pertrauka**
14:00 - 14:45 III paskaita:
Habil. dr. Ingė Lukšaitė, STANISLOVAS RAPOLIONIS - LIETUVIS TEOLOGIJOS PROFESORIAUS KATEDROJE
14:45 - 15:15 Klausimai-atsakymai
15:15 - 15:30 Pertraukėlė
15:30 - 16:15 IV paskaita:
Habil. dr. Ingė Lukšaitė, MARTYNO MAŽVYDO KATEKIZMAS IR TO METO LIAUDIES KULTŪRA
16:15 - 16:45 Klausimai-atsakymai
16:45 - 17:00 Seminaro uždarymas. Giesmė. Baigiamasis žodis.

* Registracijos mokestis - 10 Lt. Studentams ir moksleiviams įėjimas nemokamas
** Pietus galite užsisakyti iki sausio 9 d. Kaina - 8 lt.

Daugiau info btz.lt

pirmadienis, sausio 05, 2009

Ekumeninė maldos savaitė

Sausio 5 d. (pirmadienis)
Malda už Lietuvą, už valdžias (prezidentą, seimą, vyriausybę).
Atsakinga bažnyčia: Vilniaus sekmininkų bažnyčia „Naujasis gyvenimas"
Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val., Vilniaus ETKB Maldos Namai patalpose, Krivūlės g. 12,Sausio 6 d. (antradienis )
Malda už vaikus ir jaunimą.
Atsakinga bažnyčia: Vilniaus Vynuogyno bendruomenė
Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val. Bažnyčios „Biblijos kelias" patalpose, Kaimelio g. 31a,Sausio 7 d. (trečiadienis)
Malda už ligonius, vienišus ir dvasiškai nusilpusius.
Atsakinga bažnyčia: Bažnyčia „Atstatymas" (Restoration)
Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val., Vilniaus ETKB Maldos Namai patalpose Krivūlės g. 12,Sausio 8 d. (ketvirtadienis )
Už evangelizaciją, naujų bažnyčių steigimą, kitus misijos projektus.
Atsakinga bažnyčia: Vilniaus krikščionių bendruomenė „Biblijos kelias"
Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val., Bažnyčios „Biblijos kelias" patalpose, Kaimelio g. 31a,Sausio 9 d. (penktadienis)
Malda už situaciją pasaulyje
Atsakinga bažnyčia: Vilniaus Evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenė (pastorius Ivan Tur)
Susitikimo laikas ir vieta: 19.00 val., Vilniaus ETKB Maldos Namai patalpose Krivūlės g. 12,Sausio 10 d. (šeštadienis)
Malda už šeimas
Atsakinga bažnyčia: Bažnyčia „Gyvieji akmenys"
Susitikimo laikas ir vieta: 17.00 val., Vilniaus ETKB Maldos Namai patalpose Krivūlės g. 12,


Sausio 11 d. (sekmadienis)
Malda už bažnyčių vienybę.
Atsakinga bažnyčia: Vilniaus bažnyčia Maldos Namai
Susitikimo laikas ir vieta: 18.00 val. Vilniaus ETKB Maldos namai, Krivūlės g. 12,