pirmadienis, rugpjūčio 17, 2015

Krikščioniška moterų konferencija Vilniuje 2015 m. rugsėjo 12 d.


„Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu.“
Psalmė 56,3

Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!
Luko 12, 32

Biblijoje net 365 kartus paminėta: „Nebijok!“ –iš tiesų, tai skirta kiekvienai dienai. Kaip nuostabu, kad Dievas apie viską pagalvojo!
Vienintelė mūsų drąsos priežastis yra Dievas. JIS nusprendė ir to gana.  Dievas jau seniausiai žino, kad mums kartas nuo karto kažkas nepasiseks, kad tikrai ne viskam būsime gabios ir ne viską išmanysime. JIS puikiai žino mūsų ribas, silpnybes, stiprybes ir  širdį. Būtent  mūsų netobulume JIS nori apreikšti Savo šlovę ir veikti.