ketvirtadienis, sausio 25, 2007

2007 02 04 ATSINAUJINIMO DIENA (apie Taizé dvasingumą). Kaunas

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2007 m. vasario 4 d., sekmadienis


PASITIKĖJIMO PILIGRIMYSTĖ DRAUGE
Džiaugsmingai, paprastai ir gailestingai

„Esminių tikėjimo bei krikščioniškosios moralės momentų sugretinimas, bendradarbiavimas artimo meilės srityje ir pirmiausia didysis šventumo ekumenizmas, Dievui padedant, negali neduoti vaisių ...“ (plg. Novo millennio ineunte, 48)


P R O G R A M A

10.00 Pradžia. Renkamės ir sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

10.50 Konferencija „Džiaugsmas“. Brolis Jean-Marie

11.20 Konferencija „Paprastumas“. Brolis Rob

11.50 Jaunimo liudijimai

12.10 Konferencija „Gailestingumas“. Brolis Jean-Marie ir brolis Rob

12.40 Malda su Taizé giesmėmis

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. Apie Taizé bendruomenę ir jaunimo susitikimus. Pasiruošimo piligrimystei centrų atstovai
2. „Malda – bendrystės su Dievu ir žmonėmis augimo kelias“. Br. Jean-Marie
3. „Kaip atpažinti Viešpaties pašaukimą“. Br. Rob
4. „Net per dykumą tiesiu kelią, net tyruose atveriu upes...“ (Iz 43, 19). Pokalbį apie krikščionių bendradarbiavimą veda kun. Kęstutis Rugevičius ir kun. Saulius Juozaitis
5. Užtarimo malda. „Gyvieji akmenys“

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Br. Jean-Marie ir br. Rob

16.30 Eucharistijos šventimas.
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Kviečia
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“,
Taizé bendruomenės broliai ir bičiuliai,
kitos bendruomenės ir maldos grupės,
Kauno kunigų seminarijos klierikai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą