šeštadienis, gegužės 26, 2007

2007-05-27 Krikščioniškojo teatro spektaklis "Karalius"

filosofinė drama su išraiškos šokiu

Gegužės 27 d. 18 val. - Bernardinų bažnyčioje (Maironio g. 10, Vilnius)
Birželio 2 d. 18 val. - Vilniaus teatro „Lėlė“ didžiojoje salėje

Spektaklio aprašymas

Žemiškas karalius ir Dangiškas Karalius. Žemiškasis karalius krikščionis Aškamsumas visiškai neprisirišęs prie turtų ir netrokštantis garbės. Jis dvasingas ir kilniaširdis. Ieškantis savo tautos, kuri buvusi paimta į nelaisvę ir iš kurios belikę vos keletas žmonių. Dangiškasis Karalius – Kristus jaunuolio pavidalu, veltui besistengiantis suminkštinti valdovų sūnų, besirungiančių tarpusavyje, širdis. Daug kenčiančio, bet didingo Kristaus niekas neatpažįsta. Tačiau didelės genties vado sūnus kuklus pagonis Kortuala įsileidžia į savo sielą taip trokštantį žmonėms laimės Dangiškąjį Karalių.

Buvusių valdovų sūnūs Tobasmas, Tefaklas, Amuravlas yra persisotinę puikybe ir kovų šlove, iškeliantys dievais kardus ir save pačius. Jie visi kaip vienas su neapykanta stoja prieš karalių Aškamsumą: “Jis dvasingas… Tokių neturi likti!” Tik Kristaus žodžiai “Nužudytas esu Aš…” visiems atima žadą. Jų rankos nuleidžia kardą.

Karalius Aškamsumas pamilsta princesę Achdelenę, nežinodamas, kad ji yra jo sesuo. Tai sužinojęs, jis nusprendžia, kad visi žmonės jam bus kaip sesės ir broliai. Palikęs sostą svetimšaliui Kortualai, pats jis iškeliauja su Kristumi.

Informacija iš:
http://parapija.bernardinai.lt/skelbimai/karalius.html

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą