pirmadienis, balandžio 17, 2006

2006 04 17-21 jaunųjų vargonininkų konkursas


Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursas
Vilniuje

„Naujasis vargonų forumas", bendradarbiaudamas su Vilniaus rotuše,
Religinės muzikos centru, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
bei Lietuvos muzikų sąjunga balandžio 17–21 dienomis organizuoja
pirmąjį Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkursą. Šis konkursas,
skirtas žymaus išeivijos vargonininko, J. Naujalio ir M. Duprė
auklėtinio bei tradicijų puoselėtojo J. Žuko atminimui.
Jonas Žukas (1907-2004) paliko ryškų pėdsaką kuriant tarpukario
Lietuvos profesionaliąją vargonų mokyklą. Įgijęs puikų akademinį
išsilavinimą (aukščiausio laipsnio diplomu baigė Paryžiaus
konservatoriją), jis buvo vienas iš tų, kurie rūpinosi profesinių
žinių sklaida tarp jaunų Lietuvos vargonininkų. J. Žuko dėka
nacionalinė vargonų mokykla buvo supažindinta su prancūziškąja
vargonavimo tradicija, o jo rengiami vargonų muzikos koncertai
praturtino to meto kultūros panoramą. Savo kūrybinę veiklą J. Žukas
tęsė emigravęs į JAV, dalyvavo lietuviškų parapijų kultūriniame
gyvenime, rašė straipsnius muzikinėje spaudoje. J. Žukas buvo
kviečiamas vargonuoti per visas didžiąsias iškilmes Amerikos lietuvių
bendruomenėse: 1984-03-18 minint šv. Kazimiero 500 mirties metines
Filadelfijos Šv. Petro ir Povilo katedroje, 1987-06-26 Lietuvos
krikšto 600 metų jubiliejaus proga Nekaltojo prasidėjimo šventovėje
Vašingtone.
J. Žuko vardo konkurse dalyvauti pareiškė norą 14 moksleivių ir
studentų iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos bei keli šiuo
metu užsienyje studijuojantys jaunieji Lietuvos vargonininkai.
Konkurso perklausos vyks Vilniaus rotušėje ir Šv. Kazimiero
bažnyčioje.
Šio konkurso tikslas – apžvelgti, kokius resursus turime ir kurlink
turėtume mąstyti, šiandien puoselėdami Lietuvos vargonų kultūrą,
kurdami prielaidas jaunų žmonių profesiniam tobulėjimui ir augimui. Į
konkurso žiuri kartu su Lietuvos atstovais yra kviečiami keli vargonų
pedagogai iš Latvijos, Lenkijos bei Švedijos – šalių, kurioms
aplinkybės leido mažiau skausmingai pergyventi istorijos išbandymus ir
išlaikyti savo vargoninių tradicijų tęstinumą. Jie turėtų padėti mums
objektyviai įvertinti savo šiandieninę padėtį ir perspektyvą.
Balandžio 17 – 19 dienomis Rotušės fojė bus surengta ekspozicija,
nušviečianti J. Žuko asmenį, gyvenimą bei veiklą. Konkursas baigsis
Šv. Mišiomis už Joną Žuką Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje balandžio
21 d., 17.45 val. Mišių metu ir po jų vargonuos geriausiai pasirodę
konkurso dalyviai.


„Naujojo vargonų forumo" informacija

Daugiau apie Konkursą: www.vargonai.lt/konkursas_2006.htm

Informaciją atsiuntė Vilimas Norkūnas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą